كتابهاي جديد

مباني مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد ارزيابي و توسعه


روش‌هاي ساده و پايه در مهندسي مخازن براي تخمين ذخائر نفت و گاز و برنامه‌ريزي براي توسعه مناسب اين دخائر از موضوعات مهمي است كه در شناخت بهينه استخراج منابع بسيار موثر است. اين موضوعات بخش اصلي در همه مطالعات مخازن نفت و گاز است. به همين منظور درسي در رشته مهندسي نفت به نام "مباني مهندسي مخازن نفت وگاز" برنامه‌‌ريزي گرديده است كه به اين موضوعات مي‌پردازد. هم چنين موضوعات اين كتاب براي يكي ديگر از دروس تخصصي اين رشته "تخمين و ارزيابي ذخائر" كه در برخي دانشگاه‌ها ارائه مي‌شود قابل استفاده است.
 
قیمت: 150000ریال
مهندسي مخزن - مباني، مديريت و شبيه سازي در مخازن متعارف و نامتعارف (جلد اول)


توليد صـيانتي از مخازن هيدروكربوري بدون آگاهي از جزييات و پيچيدگي‌هاي علـم مهندسـي مخـازن ممكن نيست و شناخت دقيق و به روز اين جزييات در مخازن معمول كشور كه در نيمه دوم عمر توليدي خود هستند و مخازن نامتعارف كه در ابتداي راه اكتشاف و توسعه قرار دارند، اهميت بسيار حياتي دارد. كتاب پيش رو، نخستين جلد كتابي با عنوان " مهندسي مخزن: مقدمات، شبيه‌سازي و مديريت مخازن متعارف و نامتعارف" است و مباني بنيادي و مباحث جامعي در زمينه فرآيندهاي مرتبط با مشخصه‌سازي، مهندسي و مديريت مخازن را دربردارد. اين كتاب يك مرجع مناسب جهت آماده‌سازي فارغ‌التحصيلان رشته مهندسي نفت براي داشتن عملكرد موفق در موقعيتهاي شغلي مي‌باشد و همزمان، اطلاعات ارزشمندي را براي متخصصين مهندسي نفت در زمينه ابزارها، فرآيندها و تكنولوژي‌هاي به روز اين رشته فراهم مي‌كند.
 
قیمت: 150000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

فرهنگ واژگان نفت و گاز (دوره چهار جلدي)سيالات حفاري زمين گرماييآموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)

مهندسي حفاري كاربردي (جلد دوم) فصول 5 و 6 و 7 و 8 زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGYزمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGY

آزمايشگاه مهندسي حفاريخودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوش