كتابهاي جديد

كتاب جامع خوردگي در صنايع نفت و گاز (جلد اول)


 
قیمت: 700000ریال
جستاري در شركت هاي اكتشاف و توليد؛ از تأسيس تا مديريت


هدف از نگارش اين كتاب، تلاش براي تبيين و معرفي جايگاه كسب و كار شركت هاي اكتشاف و توليد در صنعت نفت و گاز بوده است. مطالبي كه در اين نوشتار آمده است، بر اساس موضوعات و مفاهيم مختلف طبقه بندي شده و در فصول جداگانه كتاب بيان شده اند. مطالب گستره وسيعي از مفاهيم فني، ساختار سازماني، ريسك، اقتصاد، قراردادي تا استراتژي و مديريت دارائيها را شامل مي شود. مخاطبين اين كتاب عموم متخصصان، مديران و ديگر دست اندركاران در صنعت بالادستي نفت و گاز مي باشند. همچنين، تلاش گرديده است تا مطالب اين كتاب به نحوي تنظيم گردد تا براي افرادي كه مي خواهند با فضاي كسب و كار در بخش بالادستي نفت و گاز آشنا شوند، نيز قابل استفاده باشد.
 
قیمت: 400000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

مفاهيم مخازن شيل گازيمتان لايه زغال سنگ (CBM):از اكتشاف تا بهره برداريمباني تكميل چاه

حقوق نفت و گازخواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار- مهندسي عايق و فشار قوي

ازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)كاربرد تكنولوژي ليزر Pullsed nd:yag در حفاري چاه ه