كتابهاي جديد

اصول چاه نگاري و ارزيابي سازند در چاه هاي نفت و گاز


امروزه نمودارگيري چاه و تعبير و تفسير نمودارهاي ژئوفيزيكي يكي از روش‌هاي مهم در اكتشاف و بهره‌برداري نفت و گاز مي‌باشد كه بيش از نيم قرن از بكارگيري آن مي‌گذرد و در تصميم‌گيري‌هاي زمين‌شناسي نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. همزمان با پيشرفت دستگاه‌هاي نمودارگيري، تفسير و ارزيابي نمودارها نيز در صنعت نفت روز به روز در حال توسعه مي‌باشد. اين اثر براساس ترجمه كتاب Basic Well Logging and Formation Evaluation تاليف Prof. Dr. Jürgen Schön گردآوري شده است كه حاصل سال‌ها تجربه مؤلف در تدريس دانشگاه‌هاي مختلف دنيا و در دوره‌هاي مختلف در زمينه نمودارگيري از چاه مي‌باشد كه به بررسي مهمترين اصول اوليه چاه‌نگاري مي‌پردازد. همچنين بنابر ضرورت موضوعاتي نيز توسط مترجمان به كتاب افزوده شده است. مطالعه اين كتاب براي كليه دانشجويان زمين‌شناسي و مهندسي نفت و علاقه‌مندان صنعت نفت بسيار مفيد است. مخصوصاً آنهايي كه به مطالعات زيرزميني علاقه‌مند هستند يا در صنايع نفت مشغول به كار مي‌باشند.
 
قیمت: 380000ریال
كاربرد زمين آمار در مدلسازي و توصيف مخازن


اين كتاب در قالب گردآوري و تدوين موضوعات مرتبط با مدلسازي و توصيف مخازن هيدروكربوري، تلاش نموده تا با بهره گيري از منابع علمي معتبر و تكنيك هاي به روز شده، سازوكار توصيف و تخمين پارامترهاي مخزن را به روش زمين آماري فراهم نمايد. اين اثر شامل ده فصل است. طي فصل هاي اول تا پنجم، مباني آمار و زمين آمار با تاكيد بر روش ها و نتايج مدلسازي در مخازن نفت و گاز معرفي شده اند. در ادامه گفتارهاي تخصصي جريان سيال، ارتقاء مقياس و تطابق مدلهاي زمين آماري با يافته هاي ديناميكي به تفصيل بررسي گرديده اند. علاوه بر طرح موضوعات نظري، مطالعات موردي متعدد در قالب تمرينات فصل نهم ارائه و پاسخگويي به آنها به شيوه مصور و گام به گام انجام شده است. در خاتمه نيز،برخي از نتايج موردنظر كتاب، طي مباحث اختصاري فصل دهم، جمع بندي و تقديم حضور مخاطبان شده است.
 
قیمت: 380000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

كتاب جامع خوردگي در صنايع نفت و گاز (جلد اول)جستاري در شركت هاي اكتشاف و توليد؛ از تأسيس تا مديمفاهيم مخازن شيل گازي

متان لايه زغال سنگ (CBM):از اكتشاف تا بهره برداريمباني تكميل چاهحقوق نفت و گاز

خواص سنگ و سيال مخازن هيدروكربوري - ترجمه دندكار- مهندسي عايق و فشار قويازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)