كتابهاي جديد

سيالات حفاري زمين گرمايي


 
قیمت: 132000ریال
آموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)


اين اثر به آموزش نرم افزار ژئولاگ پرداخته، تا علاقه مندان به اين نرم افزار توانند اصول اوليه فراخواني داده هاي يك چاه را فراگيرند. اين كتاب مي تواند مورداستفاده دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي نفت، معدن، زمين شناسي و كارشناسي ارشد ژئوفيزيك و شاغلين در عرصه نفت قرار گيرد. به همراه كتاب يك سي دي حاوي setup نرم افزار و دو داده واقعي جهت آموزش و فراگيري بهتر علاقه مندان وجود دارد.
 
قیمت: 100000ریال

كتابهاي مهندسي نفت

مهندسي حفاري كاربردي (جلد دوم) فصول 5 و 6 و 7 و 8 زمين شناسي عمومي- GENERAL GEOLOGYزمين شناسي ساختماني- STRUCTURAL GEOLOGY

آزمايشگاه مهندسي حفاريخودآموز سريع مهندسي خطوط لولهخودآموز سريع جوشكاري و بازرسي جوش

چگونه ماشين هاي شيميايي بسازيم؟ (Chem-E-Car)كنترل فوران چاه هاي نفت و گازگفتار پدر علم زلزله شناسي ايران، دكتر بهرام عكاشه