جدیدترین کتابهای نرم افزار

کتابهای جدید

مشاهده کلیه کتابها

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری (PVT مک کین) - چاپ جدید

 • انتشارات ستايش
 • مترجم: مهدي اميري

با نگاهي به حجم كتب و مقالات ارائه شده در سال هاي اخير متوجه خواهيم شد كه علوم مربوط به مهندسي نفت در حال گسترش مي باشند، اين در حالي است كه پيشرفت در هر يك از شاخه هاي علوم مهندسي، بدون فراگرفتن مباني و اصول اوليه ي آن غيرممكن است. كتاب خواص سيالات مخازن هيدروكربوري (مك كين) به عنوان يكي از منابع بي نظير در اين مبحث شناخته مي شود. در تاليف كتاب سعي بر اين بوده كه تمامي فصل هاي كتاب كامل باشند، يعني تمام اطلاعات موردنياز، معادلات و روابط تجربي موجود براي موضوعي خاص در فصول گنجانده شود، هرچند كه فصل هاي چهار، چهارده و پانزده از اين قاعده پيروي نمي كنند. فصل چهار بيان كننده ي تمام معادلات حالت نيست. فقط تاريخچه و چگونگي گسترش يافتن معادلات را نشان مي دهد. فصل چهارده يك مقدمه ي ساده براي روابط تجربي ضريب k مي باشد و فصل پانزده موضوع معادلات حالت محاسبات تعادل گاز-مايع را مطرح مي كند.

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

چاه آزمایی پیشرفته

 • انتشارات ستايش
 • مترجم: قاسم زرگر

اين اثر همه‌ي ابعاد مربوط به تحليل چاه‌آزمايي براي مهندسان امروزي را دربر مي‌گيرد كه توسط تحليل‌هاي رايانه‌هاي قدرتمند حاصل مي‌شوند. در اين كتاب تعداد زيادي از مدل‌هاي تفسيري پيشرفته به صورت كامل بيان شده و كاربرد اين مدل‌ها در اندازه‌گيري‌هاي ميداني تشريح مي‌گردد. تحليل‌هاي عملياتي داده‌هاي چاه‌آزمايي نيز به صورت كامل بيان مي‌شود. به علت انحراف، داده‌هاي ميداني از مدل‌هاي تئوري، روش‌هايي براي تحليل صحيح داده‌ها ارائه مي‌شود. روش‌هاي پايه تحليل نتايج چاه‌آزمايي و تئوري‌هاي مربوط، نيز به صورت خلاصه مرور مي‌شوند. البته تمركز مطالب اين كتاب بر تفسيرهاي محاسباتي سيستم‌هاي پيچيده مي‌باشد. در اين مجموعه، مهندسان تفسير نتايج چاه‌آزمايي، پاسخ‌‌هاي مربوط به سوالات مختلفي كه در تحليل نتايج آزمايش‌هاي فشار با آن مواجه مي‌شوند را مي‌يابند. علاوه بر آن ديدگاه‌‌هاي بهتري از مراحل فيزيكي آزمايش‌هاي فشار، مفاهيم و محدوديت‌هاي روش‌هاي مختلف نيز تشريح مي‌گردد.

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

کتابهای جدید مهندسي نفت

مشاهده کلیه کتابها
خواص سیالات مخازن هیدروکربوری (PVT مک کین) - چاپ جدید
 • مترجم: مهدي اميري

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

چاه آزمایی پیشرفته
 • مترجم: قاسم زرگر

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

اصول چاه نگاری و ارزیابی سازند در چاه های نفت و گاز
 • مترجم: محمدكمال قاسم‌العسكري

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰ ریال

کاربرد زمین آمار در مدلسازی و توصیف مخازن
 • مولف: سيدرضا مهرنيا

۳۸۰۰۰۰ ۳۴۲۰۰۰ ریال

کتاب جامع خوردگی در صنایع نفت و گاز (جلد اول)
 • مولف: عليرضا اميري

۷۰۰۰۰۰ ۶۳۰۰۰۰ ریال

جستاری در شرکت های اکتشاف و تولید؛ از تأسیس تا مدیریت
 • نويسنده: علي كلاه دوز

۴۰۰۰۰۰ ۳۶۰۰۰۰ ریال

مفاهیم مخازن شیل گازی
 • ترجمه و تاليف: محمد اصلاحاتي

۳۳۰۰۰۰ ۲۹۷۰۰۰ ریال

متان لایه زغال سنگ (CBM):از اکتشاف تا بهره برداری
 • مترجم: علي شكاري فرد

۵۰۰۰۰۰ ۴۵۰۰۰۰ ریال

مبانی تکمیل چاه
 • باهمكاري: جمشيد مقدسي

۱۳۵۰۰۰ ۱۲۱۵۰۰ ریال

حقوق نفت و گاز
 • مولف: عبدالحسين شيروي

۴۳۰۰۰۰ ۴۳۰۰۰۰ ریال

خواص سنگ و سیال مخازن هیدروکربوری - ترجمه دندکار- (جلد اول)
 • مترجم: عباس هلالي زاده

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰ ریال

مهندسی عایق و فشار قوی
 • ترجمه و تاليف: موسي الرضا فرامرزي پلنگر

۳۵۰۰۰۰ ۳۱۵۰۰۰ ریال

ازدیاد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ویلهایت)
 • مترجم: رياض خراط

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰ ریال

ازدیاد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ویلهایت)
 • مترجم: رياض خراط

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰ ریال

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید