تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (16)

كتاب نرم‌افزارهاي پژوهشي (مدل‌سازي و شبيه‌سازي)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 60000 ريال
كتاب مهندسي و اقتصاد فرايند (طراحي، ساخت و راه‌اندازي)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 135000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 135000 ريال
كتاب گاز (پالايش، تبديلات، فرآورده و انتقال)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 85000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 85000 ريال
كتاب پالايش نفت (فرآورده و فرايند)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 80000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 80000 ريال
كتاب كاتاليست (خواص ساخت، اندازه‌گيري و عملكرد)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 65000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 65000 ريال
كتاب مجموعه مقالات نرم افزارهاي شبيه سازي در صنايع نفت
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 57000 ريال
كتاب مجموعه مقالات حفاظت صنعتي (خوردگي، پوشش و ميكروبيولوژي)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني
قيمت: 100000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 95000 ريال
كتاب مجموعه مقالات پليمر (خواص، كاربرد و سنتز)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني
قيمت: 95000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 90250 ريال
كتاب مجموعه مقالات محيط زيست (آلاينده ها، سوخت، آب و فاضلاب)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني
قيمت: 85000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 80750 ريال
كتاب مجموعه مقالات پالايش (فرآيند و فرآورده)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني
قيمت: 140000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 133000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2