تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب كاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسي
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: جعفر صادق زاده اهري
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 237500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1