تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (7)

كتاب فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازن (PVT علي دانش)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: بابك مرادي؛ ايمان جعفري
قيمت: 440000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 396000 ريال
كتاب تشريح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازن (حل PVTدكتر دانش)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: بابك مرادي؛ حميدرضا دشتي؛ حسن داروئي
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 162000 ريال
كتاب سيستم هاي بهره برداري مخازن هيدروكربوري (اكونومايد)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: اصغر آهن جان؛ غلامحسين منتظري؛ بابك مرادي
قيمت: 550000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 495000 ريال
كتاب شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (با DVD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: كريم اكبري اقدم؛ بابك مرادي
قيمت: 240000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 216000 ريال
كتاب اسيدكاري در چاه هاي ميادين نفتي و گازي
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: اشكان اكبري برازجاني؛ بابك مرادي؛ مهدي قرباني شيخ نشين
قيمت: 220000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 198000 ريال
كتاب ترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: بابك مرادي؛ علي خليل نژاد
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 162000 ريال
كتاب ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: رياض خراط؛ فرشاد جعفري؛ بابك مرادي
قيمت: 450000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 405000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2