تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (4)

كتاب مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze
ناشر: ستايش
پديدآور: محمد منصورآبادي؛ طالب اسفندياري
قيمت: 185000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 166500 ريال
كتاب خواص سنگ و جريان سيال در مخازن هيدروكربوري (طارق احمد)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: عباس هلالي زاده؛ طالب اسفندياري؛ محمد منصورآبادي
قيمت: 280000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 252000 ريال
كتاب مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: محمد منصورآبادي؛ طالب اسفندياري
قيمت: 500000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 450000 ريال
كتاب تشريح مسائل كتاب جامع مهندسي مخازن هيدروكربوري (حل طارق احمد)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: محمد منصورآبادي؛ طالب اسفندياري
قيمت: 400000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 360000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1