تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (4)

كتاب رهبري پروژه محور
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: بهنوش رمضاني؛ غلامرضا اصيلي
قيمت: 100000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 95000 ريال
كتاب زندگي در سايه تفكر - بستر سازي براي ترغيب كاركنان به عملكرد بهتر
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: غلامرضا اصيلي
قيمت: 150000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 142500 ريال
كتاب كاركردهاي نوين - مديريت سرمايه انساني در عصر دانش
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: غلامرضا اصيلي
قيمت: 200000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 190000 ريال
كتاب مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: غلامرضا اصيلي
قيمت: 150000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 142500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1