تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (4)

كتاب حل‌المسايل خواص سيالات مخزن
ناشر: راه نوين
پديدآور: ويليام مك‌كين؛ فرشاد جعفري؛ قدرت فاريابي
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 60000 ريال
كتاب تشريح مسائل فشار، حجم، دما و رفتار فازي سيالات مخازن (حل PVTدكتر دانش)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: بابك مرادي؛ حميدرضا دشتي؛ حسن داروئي
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 162000 ريال
كتاب ازدياد برداشت نفت - جلد اول - (ترجمه ويلهايت)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: رياض خراط؛ فرشاد جعفري؛ بابك مرادي
قيمت: 450000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 405000 ريال
كتاب ازدياد برداشت نفت - جلد دوم- (ترجمه ويلهايت)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: رياض خراط؛ فرشاد جعفري
قيمت: 600000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 540000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1