تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشي بر مدل سازي ساختماني
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: قاسم زرگر؛ علي رنجبر؛ ساسان سلطاني
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 162000 ريال
كتاب مرجع آموزش كاربردي نرم افزار Petrell (با CD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: علي رنجبر؛ حميد صباغ؛ علي بنگر
قيمت: 440000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 396000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1