تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (با DVD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: كريم اكبري اقدم؛ بابك مرادي
قيمت: 240000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 216000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1