تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب برنامه نويسي با نرم افزار MATLAB در مهندسي نفت (با CD)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: محمدرضا مهدياني؛ محمد نوروزي
قيمت: 320000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 288000 ريال
كتاب مرجع آموزش نرم افزار PROSPER (با DVD)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: احسان خامه چي؛ محمدرضا مهدياني
قيمت: 330000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 297000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1