تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (43)

كتاب فرايندهاي پيشرفته پالايش نفت
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: بوداوارايو باسكارا‌رائو؛ رضا خياط‌مقدم؛ ابوالفضل پورنجاتي
قيمت: 70000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 70000 ريال
كتاب پژوهش در صنعت نفت: رويكردي نو به قلمرو تحقيق و توسه در صنعت نفت
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: سيدمحمد صحفي؛ منير قنبريان
قيمت: 27000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 27000 ريال
كتاب بيوتكنولوژي نفت
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: بهناز بخشنده؛ امجد عسكري
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 40000 ريال
كتاب پژوهش در صنعت نفت: رويكردي نو به قلمرو تحقيق و توسه در صنعت نفت
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: سيدمحمد صحفي؛ منير قنبريان
قيمت: 35000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 35000 ريال
كتاب گوگرد در نفت خام و محصولات آن: مشخصات و روشهاي آناليز
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: پرويز سليماني؛ طاهره پورصابري؛ فرزانه غني‌زاده
قيمت: 40000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 40000 ريال
كتاب نرم‌افزارهاي پژوهشي (مدل‌سازي و شبيه‌سازي)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 60000 ريال
كتاب مهندسي و اقتصاد فرايند (طراحي، ساخت و راه‌اندازي)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 135000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 135000 ريال
كتاب گاز (پالايش، تبديلات، فرآورده و انتقال)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 85000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 85000 ريال
كتاب پالايش نفت (فرآورده و فرايند)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 80000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 80000 ريال
كتاب كاتاليست (خواص ساخت، اندازه‌گيري و عملكرد)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني؛ سيدمحمد صحفي
قيمت: 65000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 65000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 5