تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب اقتصاد نظري و كاربردي نفت
ناشر: پژوهشكده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس
پديدآور: مجيد احمديان
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 237500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1