تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (4)

كتاب شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (با DVD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: كريم اكبري اقدم؛ بابك مرادي
قيمت: 240000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 216000 ريال
كتاب آموزش كاربردي نرم افزار Log Plot (با CD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: عباس ذوالفقاري؛ ابراهيم احمدي ششده
قيمت: 220000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 198000 ريال
كتاب مرجع آموزش كاربردي نرم افزار Petrell (با CD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: علي رنجبر؛ حميد صباغ؛ علي بنگر
قيمت: 440000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 396000 ريال
كتاب اصول و روش هاي آناليز رخساره هاي زيرسطحي (با DVD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: مينا يزدان پرست؛ ضرغام مهدي پور
قيمت: 200000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 180000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1