تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب رسوب‌شناسي و سنگ‌شناسي رسوبي پايه (ويژه دانشجويان مهندسي نفت)
ناشر: آثار نفيس
پديدآور: سيدمحسن آل‌علي؛ زهرا ملكي
قيمت: 55000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 55000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1