تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب ايمني در دكل‌هاي حفاري چاه‌هاي نفت و گاز
ناشر: آفرنگ،اردوان
پديدآور: مجيد ربيعي
قيمت: 60000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 60000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1