تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب دزفول در ملي‌شدن صنعت نفت و تحليل رواني رويدادهاي "سال حزبي" در دزفول
ناشر: افهام
پديدآور: محمدرضا دادفر؛ عظيم محمودزاده
قيمت: 10000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 10000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1