تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب نفحات نفت: جستاري در فرهنگ نفتي و مديريت دولتي
ناشر: افق
پديدآور: رضا اميرخاني
قيمت: 58000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 58000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1