تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب تاجي بر تارك تاريخ معاصر: تحليلي از جريان ملي شدن نفت و 28 ماه حكومت مردمي دكتر مصدق
ناشر: ايران مهر
پديدآور: علي‌اكبر نقي‌پور
قيمت: 20000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 20000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1