تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (3)

كتاب جدال دو توحش: 11 سپتامبر و ايجاد بي‌نظمي نوين جهاني
ناشر: نشر اختران
پديدآور: ژيلبر آشكار؛ حسن مرتضوي
قيمت: 18000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 18000 ريال
كتاب راز پيروزي كودتاي 28 مرداد
ناشر: اختران
پديدآور: محمدجعفر محمدي
قيمت: 24000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 24000 ريال
كتاب تئوكراسي آمريكايي: سياست و مخاطرات مذهب راديكال، نفت و استقراض در قرن بيست‌و‌يكم
ناشر: اختران
پديدآور: كوين فيليپس؛ شهريار خواجيان
قيمت: 88000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 88000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1