تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب فرهنگ علوم و تكنولوژي نفت: مشتمل بر بيش از چهارده هزار اصطلاح و واژه تخصصي نفت و زمينه‌هاي وابسته
ناشر: ايثارگران،كتاب وارش
پديدآور: اميرناصر اخوان؛ سلوي فرهنگ‌زاده
قيمت: 150000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 150000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1