تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب اصول مدل‌سازي زمين آماري جريان سيالها در محيط‌هاي متخلخل: كاربرد روشهاي زمين آمار در توصيف مخازن هيدروكربوري
ناشر: موسسه ‌انتشارات ‌ستايش
پديدآور: محمدكمال قاسم‌العسكري
قيمت: 62000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 55800 ريال
كتاب اصول زمين شناسي عمومي و كاربردي
ناشر: ستايش
پديدآور: محمدرضا شايسته فر
قيمت: 110000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 99000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1