تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (6)

كتاب كاربرد نرم افزار MATLAB در مهندسي
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: جعفر صادق زاده اهري
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 237500 ريال
كتاب مرجع آموزش نرم افزار Geolog
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: ليلا فضلي؛ حسن باقري
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 162000 ريال
كتاب مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: محمد منصورآبادي؛ طالب اسفندياري
قيمت: 500000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 450000 ريال
كتاب مرجع آموزش كاربردي نرم افزار Petrell (با CD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: علي رنجبر؛ حميد صباغ؛ علي بنگر
قيمت: 440000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 396000 ريال
كتاب مرجع آموزش نرم افزار PROSPER (با DVD)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: احسان خامه چي؛ محمدرضا مهدياني
قيمت: 330000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 297000 ريال
كتاب آموزش كاربردي نرم افزار Geolog (با CD‌ نرم افزار)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: فرهاد ملائي
قيمت: 120000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 108000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 2