تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب يون زدايي از آب و فرآيندهاي شيميايي (با استفاده از رزين هاي تعويض يوني)
ناشر: حاير
پديدآور: نرگس اسماعيلي؛ عبداله فريدني
قيمت: 250000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 225000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1