تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (4)

كتاب رنگهاي صنعتي، انتخاب سامانه پوششي و كاربردهاي صنعتي (جلد 1)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: علي قنبرذاده
قيمت: 160000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 152000 ريال
كتاب رنگهاي صنعتي، آماده كردن سطوح (جلد 2)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: علي قنبرذاده
قيمت: 150000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 142500 ريال
كتاب رنگهاي صنعتي، بازرسي و اعمال (جلد 3)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: علي قنبرذاده
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 171000 ريال
كتاب رنگهاي صنعتي، (جلد 4)- آزمون هاي كنترل كيفيت
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: علي قنبرذاده؛ اسماعيل اكبري نژاد
قيمت: 200000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 190000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1