تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب مديريت منابع انساني در سازمان هاي پروژه محور
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: غلامرضا اصيلي
قيمت: 150000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 142500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1