تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (2)

كتاب مجموعه مقالات فرمولاسيون و سنتز (روانكارها و سموم)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 285000 ريال
كتاب مجموعه مقالات فرمولاسيون و سنتز (روانكارها و سموم)
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: باقر مهاجراني
قيمت: 300000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 285000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1