تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب سيستم نفتي از سنگ منشاء تا تله هيدروكربني
ناشر: پژوهشگاه صنعت نفت
پديدآور: محمد كسايي نجفي
قيمت: 600000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 570000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1