تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (3)

كتاب مباني نظري و كاربردي عمليات چاه آزمايي با آموزش نرم افزارهاي Pan Sistem & FAST Well Test - به همراه CD
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: وحيد سبزواري
قيمت: 440000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 396000 ريال
كتاب شبيه سازي مخزن با استفاده از نرم افزار Eclipse (با DVD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: كريم اكبري اقدم؛ بابك مرادي
قيمت: 240000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 216000 ريال
كتاب آموزش كاربردي نرم افزار Log Plot (با CD)
ناشر: انتشارات ستايش به سفارش شركت ملي نفت ايران
پديدآور: عباس ذوالفقاري؛ ابراهيم احمدي ششده
قيمت: 220000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 198000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1