تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب اصول مدلسازي سامانه هاي حوضه و نفت
ناشر: آلاي انديشه
پديدآور: علي اكبر رحماني
قيمت: 270000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 256500 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1