تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (1)

كتاب ترشوندگي سنگ مخزن (دونالدسون)
ناشر: انتشارات ستايش
پديدآور: بابك مرادي؛ علي خليل نژاد
قيمت: 180000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 162000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 1