تعداد گزارش:  در یک صفحه

تعداد يافت شده (30)

كتاب پالايش نفت
ناشر: خانه قلم
پديدآور: بهزاد دوران؛ ژاله راستاني
قيمت: 0 ريال قيمت انتشارات ستایش: 0 ريال
كتاب پالايش نفت
ناشر: دارالهدي
پديدآور: هادي محمدي‌مدرس
قيمت: 0 ريال قيمت انتشارات ستایش: 0 ريال
كتاب شيمي نفت: روش‌هاي تصفيه و فرآورده‌هاي پالايشگاه‌ها
ناشر: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
پديدآور: مرتضي خسروي
قيمت: 50000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 50000 ريال
كتاب اتفاق عجيب در 13 نوروز
ناشر: لاجورد
پديدآور: بهزاد شيخي؛ مريم شيخي؛ سيدفرزاد موسوي
قيمت: 9000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 9000 ريال
كتاب گاز، پر رمز و راز
ناشر: لاجورد
پديدآور: بهزاد شيخي؛ مريم شيخي؛ سيدفرزاد موسوي
قيمت: 9000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 9000 ريال
كتاب حادثه در خط لوله نفت
ناشر: لاجورد
پديدآور: بهزاد شيخي؛ مريم شيخي؛ سيدفرزاد موسوي
قيمت: 9000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 9000 ريال
كتاب پالايشگاه دوستي
ناشر: لاجورد
پديدآور: بهزاد شيخي؛ مريم شيخي؛ سيدفرزاد موسوي
قيمت: 9000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 9000 ريال
كتاب نفت با نمك مي‌گندد!
ناشر: لاجورد
پديدآور: بهزاد شيخي؛ مريم شيخي؛ سيدفرزاد موسوي
قيمت: 9000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 9000 ريال
كتاب در جستجوي گمشده
ناشر: لاجورد
پديدآور: بهزاد شيخي؛ مريم شيخي؛ سيدفرزاد موسوي
قيمت: 9000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 9000 ريال
كتاب اصول پالايش نفت خام
ناشر: ادبستان،جهان نو
پديدآور: محمدرضا كوچك‌زاده
قيمت: 50000 ريال قيمت انتشارات ستایش: 50000 ريال
   

مشاهده صفحه 1از 4