ليست كتاب هاي مهدي اميري
تعداد يافت شده (۵)
صفحه ۱ از ۰
چاه آزمایی (برداروت)
  • انتشارات ستایش

۳۶۰۰۰۰ ۳۲۴۰۰۰

خواص سنگ مخازن هیدروکربوری
  • انتشارات ستایش

۲۰۰۰۰۰ ۱۸۰۰۰۰

خواص سیالات مخازن هیدروکربوری ...
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰