ليست كتاب هاي فرشاد جعفري
تعداد يافت شده (۴)
صفحه ۱ از ۰
ازدیاد برداشت نفت جلد اول (ترج ...
  • انتشارات ستایش

۴۵۰۰۰۰ ۴۰۵۰۰۰

ازدیاد برداشت نفت جلد دوم(ترجم ...
  • انتشارات ستایش

۶۰۰۰۰۰ ۵۴۰۰۰۰

تشریح مسائل فشار، حجم، دما و ر ...
  • انتشارات ستایش

۱۸۰۰۰۰ ۱۶۲۰۰۰

حل‌المسایل خواص سیالات مخزن
  • راه نوین

۶۰۰۰۰ ۶۰۰۰۰