ليست كتاب هاي انتشارات آلاي انديشه
تعداد يافت شده (۷)
صفحه ۱ از ۱
کانی ها و سنگ های صنعتی (دوره ...
  • آلای اندیشه

۸۶۰۰۰۰ ۸۱۷۰۰۰

اصول فیزیکی تحلیل حوضه ی رسوبی
  • آلای اندیشه

۲۶۰۰۰۰ ۲۴۷۰۰۰

اصول مدلسازی سامانه های حوضه و ...
  • آلای اندیشه

۲۷۰۰۰۰ ۲۵۶۵۰۰

شبیه سازی پیشرفته ی مخزن نفت
  • آلای اندیشه

۱۸۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰

شبیه سازی کاربردی اساسی مخزن ( ...
  • آلای اندیشه

۴۹۵۰۰۰ ۴۷۰۲۵۰

معدنکاری زیستی
  • آلای اندیشه

۱۶۵۰۰۰ ۱۵۶۷۵۰

هیدروآئرومکانیک کاربردی در حفا ...
  • آلای اندیشه

۲۵۰۰۰۰ ۲۳۷۵۰۰