ليست كتاب با موضوع نفت- مهندسي مخازن زيرزميني
تعداد يافت شده (۲)
صفحه ۱ از ۰
شبیه سازی پیشرفته ی مخزن نفت
  • آلای اندیشه

۱۸۰۰۰۰ ۱۷۱۰۰۰

مهندسی بهره برداری مخازن هیدرو ...
  • انتشارات ستایش

۵۲۰۰۰۰ ۴۶۸۰۰۰