مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۲۵۰۰۰ ريال

مهندسی نفت و مخازن ویژه گروه فنی - مهندسی شامل: شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده ...

دسته بندی:

شابک:
تعداد صفحات :۲۸۰

سال چاپ:۱۹/۰۵/۸۸


کتابهای مرتبط