مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۳۸۰۰۰ريال
تخفیف:
۰ درصد
قیمت سایت:
۱۳۸۰۰۰ ريال

اصول مهندسی بهره‌برداری از منابع نفت و گاز

دسته بندی:

شابک:
تعداد صفحات :۶۸۸

سال چاپ:۱۷/۰۵/۸۹


کتابهای مرتبط

  • پژوهشگاه صنعت نفت
  • محمدرضا كمالي ، بيوك قرباني

۸۸۰۰۰ ۸۸۰۰۰ ریال

ازدیاد برداشت، تولید و بهره‌برداری
  • موسسه علم معمار رويال

۹۵۰۰۰ ۹۵۰۰۰ ریال

مبانی مدیریت یکپارچه مخازن نفت و گاز
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۶۶۵۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)
  • ستايش

۱۸۵۰۰۰ ۱۸۵۰۰۰ ریال

اصول مهندسی بهره برداری (طارق 2)