مشخصات کتاب

products
قیمت:
۵۶۲۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۵۰۵۸۰۰ ريال

بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی فرایندهای تخمیری

دسته بندی:
كامپيوتر

شابک:
تعداد صفحات :۶۰۰

سال چاپ:۰۱/۱۲/۸۹


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
با توجه به پيشرفت‌هاي چشمگير در زمينة علوم ميكروبيولوژي و سرعت بالاي تحقيقات انجام شده در اين زمينه، ويراش دوم كتاب «بيوتكنولوژي و ميكروبيولوژي فرايندهاي تخميري» با تكيه بر محتويات ويرايش اول، شامل فصل‌هاي جديدي مي‌باشد كه شامل موضوعات به روز و تحقيقات اخير علمي و صنعتي انجام شده مي‌باشد. اضافه شدن سرفصل‌هاي: مهندسي متابوليك؛ مهندسي آنزيم و كوفاكتور و نقش آنها در فرايندهاي تخميري و داروسازي؛ تبديل منابع تجديدپذير به انرژي و مواد شيميايي مورد نياز؛ تثبيت سلولي و نقش آن در فرايندهاي تخميري و داروسازي
به انضمام فصل‌هايي شامل: سنتيك واكنش‌هاي تخميري، طراحي بيوراكتور، كنترل فرايندهاي تخميري، مدل‌سازي فرايندهاي زيستي، توليد متابوليت‌هاي اوليه و ثانويه، با بازگو كردن جنبه‌هاي زيستي فرايندهاي تخميري در كنار جنبه‌هاي فني و مهندسي اين فرايندها به خوبي گستردگي و پهناي وسيع علمي اين رشته را نشان مي‌دهد.

کتابهای مرتبط