مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۸۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۶۶۵۰۰ ريال

مرجع آموزش نرم افزار Saphir & Topaze

ناشر:
ستایش
دسته بندی:

شابک:
تعداد صفحات :۵۱۶

سال چاپ:۱۳۹۱


کتابهای مرتبط

  • پژوهشگاه صنعت نفت

۲۰۰۰۰۰ ۱۹۰۰۰۰ ریال

تحلیل نوین چاه آزمایی
  • انتشارات ستايش

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال

چاه آزمایی کاربردی
  • موسسه ‌انتشارات ‌ستايش
  • محمدايمان روح بخش ارفعي ، عليرضا باقرزاده فرزقي

۱۴۸۰۰۰ ۱۳۳۲۰۰ ریال

اصول چاه نگاری (چاه پیمایی و نمدارگیری از چاه)
  • انتشارات ستايش
  • محمدايمان روح بخش ارفعي ، عليرضا باقرزاده فرزقي

۳۳۵۰۰۰ ۳۰۱۵۰۰ ریال

اصول چاه نگاری (چاه پیمایی و نمودارگیری از چاه)