مشخصات کتاب

products
قیمت:
۲۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۹۸۰۰۰ ريال

مسائل کاربردی در ژئوفیزیک اکتشافی

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۲۳۰

سال چاپ:۱۳۹۱


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید

کتابهای مرتبط

  • انتشارات ستايش

۲۲۰۰۰۰ ۱۹۸۰۰۰ ریال

ژئوفیزیک میدانی (جان میلسوم)
  • انتشارات ستايش
  • كاميار احمدي ، محمدعلي رياحي

۲۸۵۰۰۰ ۲۵۶۵۰۰ ریال

تفسیر داده های ژئوفیزیکی در مهندسی نفت و گاز