مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۴۲۵۰۰ ريال

زندگی در سایه تفکر - بستر سازی برای ترغیب کارکنان به عملکرد بهتر

پدیدآوران:
دسته بندی:
كامپيوتر

شابک:
تعداد صفحات :۲۳۶

سال چاپ:۱۳۹۰


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
كاركنان دانشي به خلق نوآوري‌ها و راهبردهايي مي‌پردازند كه سازمان‌ها را رقابت‏پذير مي‌كنند و اقتصادي سالم را به همراه دارند. هنوز سازمان‌ها اين نسلي جديد از كاركنان دانشي را كه به جاي كار يدي كار فكري انجام مي‌دهند با روش‌هايي كه در عصر صنعتي طراحي شده‌اند مديريت مي‌كنند. حجم و اهميت اين طبقه مهم از نيروي كار رو به افزايش است. بنابراين اشتباهي بزرگ است كه شركت‌ها آينده خود را به خطر اندازند. در اين كتاب ثابت شده كه كاركنان دانشي از نظر انگيزه و نياز به آزادي عمل از ديگر كاركنان بسيار متمايزاند و از اين رو مديريت آنها به تكنيك‌هاي متفاوت براي بهبود عمل‏كرد و بهره‌وري نياز دارد. براساس پژوهش گسترده در بيش از 100 شركت و براي بيش از 600 نفر از كاركنان دانشي، اين كتاب يك ديد وسيع و غني از چگونگي تفكر كاركنان دانشي، چگونگي انجام كار و آن چه آنها را به تعالي بر‌مي‌انگيزد ارايه مي‌كند.

کتابهای مرتبط

  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰ ریال

رهبری پروژه محور
  • پژوهشگاه صنعت نفت

۱۰۰۰۰۰ ۹۵۰۰۰ ریال

رهیافت های مدیریت پروژه