مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۴۲۵۰۰ ريال

تکنیکهای نوین الکتروشیمی در خوردگی و کاربرد آنها در نانوفناوری

پدیدآوران:
دسته بندی:
مهندسی نفت

شابک:
تعداد صفحات :۲۲۸

سال چاپ:۱۳۸۸


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در اين كتاب مباحث زير مطرح مي‌شوند:
• طيف‌نگاري نويز الكتروشيميايي
• ميكروسكوپ تونلي روبشي الكتروشيميايي
• طيف‌نگاري امپدانس الكتروشيميايي
• ميكروسكوپ الكتروشيميايي روبشي
• ميكروسكوپ نيروي اتمي الكتروشيميايي
• ميكرو و نانواكتروشيمي خوردگي

کتابهای مرتبط