مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۱۴۲۵۰۰ ريال

زمین شیمی و زمین شناسی نفت - جان هانت

پدیدآوران:
دسته بندی:
مهندسی نفت

شابک:
تعداد صفحات :۸۴۳

سال چاپ:۱۳۸۸


کتابهای مرتبط

  • آفتاب انديشه

۱۵۰۰۰۰ ۱۴۲۵۰۰ ریال

زمین آمار و زمین شناسی نفت
  • آفتاب انديشه

۲۵۰۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰ ریال

فیزیک سنگ - تیاب