مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۸۰۰۰ ريال

اجزای مهندسی عمران

پدیدآوران:
ناشر:
حایر
دسته بندی:
كامپيوتر

شابک:
تعداد صفحات :۲۶۴

سال چاپ:۱۳۹۱

موضوعات:
مهندسي عمران

کتابهای مرتبط