مشخصات کتاب

products
قیمت:
۱۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۰۸۰۰۰ ريال

مدارهای الکتریکی جریان متناوب

ناشر:
حایر
دسته بندی:
كامپيوتر

شابک:
تعداد صفحات :۲۵۴

سال چاپ:۱۳۹۱

موضوعات:
مدارهاي برقي

کتابهای مرتبط