مشخصات کتاب

products
قیمت:
۲۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۲۵۲۰۰۰ ريال

سیستم های کنترل خطی (کتاب مرجع)

ناشر:
حایر
دسته بندی:
كامپيوتر

شابک:
تعداد صفحات :۵۰۶

سال چاپ:۱۳۹۲


اين اثر بازيابي شيوا و ساده با مثال‌هاي متعددي در دوازده فصل ارائه گرديده و دربرگيرنده كليه مطالب از كتاب‌هاي سيستم‌هاي كنترل خطي نوشته شده توسط اوگاتا، بنجامين كوونايس مي‌باشد. و شامل نكات مهم و سوالات كنكور كارشناسي ارشد رشته‌هاي مهندسي برق، مكانيك، مهندسي هسته‌اي و كنكور دكتراي مهندسي كنترل مي‌باشد.
فصل اول: مروري بر فصل لاپلاس و سيستم¬هاي كنترل؛ فصل دوم: معرفي فضاي حالت؛ فصل سوم: مدل‌سازي سيستم‌هاي مكانيكي؛ فصل چهارم: حساسيت؛ فصل پنجم: بررسي پايداري سيستم‌هاي خطي با استفاده از معيار راث- هرويتز؛ فصل ششم: تحليل سيستم‌ها در حوزه‌ي زمان؛ فصل هفتم: خطاي حالت ماندگار سيستم‌هاي خطي؛ فصل هشتم: مكان¬ هندسي ريشه‌ها؛ فصل نهم: تحليل سيستم‌ها در حوزه‌ي فركانس؛ فصل دهم: تحليل پايداري با استفاده از منحني نايكوئيست؛ فصل يازدهم: پايداري نسبي؛ فصل دوازدهم: طراحي جبران‌ساز و كنترل‌كننده‌هاي سيستم‌هاي خطي

کتابهای مرتبط