مشخصات کتاب

products
قیمت:
۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۳۱۵۰۰۰ ريال

صد سال با صنعت Offshore در ایران و جهان

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۳۰۴

سال چاپ:۱۳۹۳


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در فصل نخست اولين تلاش‌هاي صنعت فراساحل در درياچه‌ها و چند خليج از جمله خليج مكزيك و درياي خزر به‌طور مشروح گنجانده شده است و شركت‌هاي دست‌اندركار عمليات فراساحل در آب‌هاي ياد شده معرفي و جزئيات فعاليت آنها در اين فصل آمده است. فصل دوم به‌طور اخص به توسعه فراساحل در خليج مكزيك طي دهه‌ي 1945 تا 1960 مي‌پردازد. در فصل سوم توسعه فراساحل آمريكا ا زدهه‌ي 1960 به بعد را مي‌خوانيم كه بنيان دانش فني اين صنعت را پايه‌ريزي كرد و آن را به سطح بين‌المللي رساند؛ همچنين نقش و جايگاه شركت شل در توسعه دانش فني و تجهيزات اين صنعت به‌طور مشروح در فصل سوم آمده است. چهارمين و پنجمين بخش كتاب با تمركز بر درياي شمال به كليه پروژه‌هاي صورت گرفته در زمينه اكتشاف، حفاري، نصب سكوها و بهره‌برداري نفت و گاز اين دريا مي‌پردازد و سرانجام آخرين فصل كتاب به پيشرفت‌ها و بلوغ بخش فراساحل از 1986 تا پايان قرن بيستم اختصاص دارد.

کتابهای مرتبط