مشخصات کتاب

products
قیمت:
۸۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۷۹۲۰۰۰ ريال

پتروفیزیک (جبار تیاب)


شابک:
تعداد صفحات :۶۹۷

سال چاپ:۱۳۹۳


       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در فصل اول و دوم به ترتيب مقدمه‌اي بر كاني‌شناسي و زمين‌شناسي نفت داريم. در فصل سوم، تخلخل و نفوذپذيري را در پيش داريم كه در آن مفاهيمي مانند واحدهاي جريان، نفوذپذيري جهت‌دار، همبستگي بين نفوذپذيري افقي و عمودي، روش‌هاي ميانگين‌گيري، ضريب تغيير نفوذپذيري و مواردي اين‌چنيني بيان‌شده‌اند. فصل چهارم، مقاومت سازند و اشباع‌شدگي از آب مي‌باشد. در فصل پنجم و ششم به ترتيب فشار موئين و قابليت ترشوندگي مطرح شده است كه ارتباط تنگاتنگي با يكديگر دارند چون بسياري از مباني آزمايش‌ها و نظريه‌هاي مختلف قابليت ترشوندگي و تأثير آن‌ها بر روي بازيافت نفت، بر اساس رفتار فشار موئين به صورت تابعي از اشباع سيال مي‌باشد. فصل هشتم، شكستگي طبيعي مخزن را مورد كنكاش قرار مي‌دهد كه در مورد جوانب شكسته شدن طبيعي سنگ‌ها بحث مي‌كند. فصل نهم، تأثير تنش بر روي خواص سنگ مخزن مي‌باشد. در اين فصل مواردي از قبيل تأثير تغيير در ميدان تنش، فشار بحراني در چاه‌هاي عمودي و افقي، فشار بحراني منفذ و مباحثي از اين قبيل بحث شده است. فصل دهم نيز برهم‌كنش‌هاي سنگ و سيال مي‌باشد.

کتابهای مرتبط

  • انتشارات ستايش

۲۴۰۰۰۰ ۲۱۶۰۰۰ ریال

زمین شناسی و اکتشاف نفت به زبان ساده
  • انتشارات ستايش

۳۲۰۰۰۰ ۲۸۸۰۰۰ ریال

زمین شناسی نفت و آشنایی با مهندسی نفت