مشخصات کتاب

products
قیمت:
۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت سایت:
۱۸۰۰۰۰ ريال

تنش های برجا و ژئومکانیک مخازن هیدروکربوری


شابک:
تعداد صفحات :۳۵۲

سال چاپ:۱۳۹۴

موضوعات:
ژئومكانيك

       توجه: برای شروع خرید شماره موبایل خود را وارد نمایید
در اين اثر سعي شده روش‌هاي متنوع تعيين تنش‌هاي اصلي برجا و تعدادي از كاربردهاي آنها (در فصل مقدمه) توضيح داده شود به طوري كه با كمك اين كتاب به عنوان مرجعي كامل بتوان بر اساس شرايط طبيعي منطقه نفتي روش متناسب براي تعيين تنش‌ها را پيدا نمود.
در مقدمه اين كتاب به استانداردها و تعاريف پروژه جهاني تنش براي روش‌هاي مختلف تخمين و محاسبه تنش اشاره شده است.
در فصول بعدي اين كتاب، روش‌هاي مختلف تعيين تنش نام برده شده كه بعضي بر اساس مطالعه بر روي مغزه‌هاي بدست آمده از چاه بنا نهاده شده‌اند از جمله روش صوتي (DWVA)، روش مطالعه ريز شكستگي‌هاي مغزه با ايجاد كرنش (DSCA)، و روش تعيين كرنش (ASR). بعضي ديگر از اين روش‌ها بر اساس مشاهده شرايط داخل چاه خصوصاً ابزار‌هاي رايج در صنعت نفت هستند، از جمله مشاهده شكست‌هاي كششي (DITF)، يا گسيختگي و كشيدگي‌هاي قطري ديواره (Borehole breakout)، و برخي ديگر هم بر مبناي مطالعات زمين‌شناسي ساختماني و تكتونيكي يا تركيب آنها با علوم لرزه‌شناسي (Focal mechanism) مي‌باشند. تعدادي از اين روش‌ها سابقاً با يك كاربرد ديگر در صنعت نفت وجود داشته‌اند و با آگاهي از كاربرد آنها براي تعيين تنش‌هاي برجا، به تدريج كامل‌تر شده‌اند. از جمله مي‌توان به روش‌هاي HF و LOT اشاره كرد. بعضي ديگر از روش‌ها كاملاً بر اساس علم مكانيك سنگ مي‌باشند و در موارد ديگري مثل تونل‌سازي به صورت كلاسيك كاربرد داشته‌اند و در صنعت نفت با توجه به كاربرد خاص‌شان دقيق‌تر و كامل‌تر شده‌اند.

کتابهای مرتبط