مشخصات کتاب

products
قیمت:
۴۹۵۰۰۰ريال
تخفیف:
۵ درصد
قیمت سایت:
۴۷۰۲۵۰ ريال

شبیه سازی کاربردی اساسی مخزن (دوره دو جلدی)

پدیدآوران:

شابک:
تعداد صفحات :۷۰۰

سال چاپ:۱۳۹۳


عنوان اصلي: Basic Applied Reservoir Simulation. C,2001

کتابهای مرتبط